Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza przedsiębiorców do zapoznania się z ofertą naukowo-badawczą dla gospodarki, przygotowaną przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Uczelnia oferuje możliwości współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a przedsiębiorstwami oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w proces transferu technologii, wiedzy i know-how.

 

Poznaj szczegóły oferty naukowo-badawczej UTP dla gospodarki

Data publikacji: 06.05.2019
Translate »