Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podała szczegóły nowego konkursu „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”. Skierowany jest on do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce i ma na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 51 do nawet 255 tys. zł. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 110 mln zł. Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji online na temat tego instrumentu wsparcia z pracownikiem naszej Agencji.

Konkurs jest finansowany z Programu Inteligentny Rozwój. O dofinansowanie będą mogły się ubiegać projekty polegające na wprowadzeniu przez MŚP innowacji procesowej poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Projekt powinien znacząco wpływać na zmianę procesów oraz sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii. Realizacja projektu może stanowić uzupełnienie dla toczących się już procesów, spowodować zmianę modelu biznesowego przedsiębiorstwa lub jego strategii. Projekt może polegać dodatkowo na stworzeniu innowacji produktowej powiązanej z wdrażaną innowacją procesową. Wprowadzony na rynek produkt musi być zatem nowy lub znacząco ulepszony w stosunku do dotychczasowych produktów danego przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na:

  • zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego – komponent obligatoryjny,
  • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych,
  • usługi doradcze i szkolenia.

Terminarz:

  • rozpoczęcie naboru wniosków: 20 września 2021 r.
  • zakończenie naboru wniosków: 20 października 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące  warunków udziału w konkursie znajdują się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do skorzystania z naszych usług w ramach „Akcji konsultacja” i skonsultowania możliwości ubiegania się o powyższe dofinansowanie. Na bezpłatne, indywidualne spotkanie online można zapisać się poprzez wypełnienie ankiety. Nasz pracownik oddzwoni i umówi dogodny termin.

Zapisz się na spotkanie, wypełnij ankietę. 

Data publikacji: 07.09.2021
Translate »