Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłosiła nowy konkurs na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji. 8 października br. uruchomiony zostanie nowy nabór wniosków na transfer technologii w ramach działania 2.2. POIR. Konkurs będzie trwał do 15 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania alokacji.

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają na rozwój technologiczny swoich firm i poszukują finansowania na inwestycje w innowacje. Katalog kosztów kwalifikowanych w projekcie SOI obejmuje zakup praw własności lub licencji do innowacyjnego rozwiązania. Przedsiębiorcy wciąż będą mogli skorzystać z refinansowania zakupu wartości niematerialnych i prawnych aż do kwoty 200 tys. euro.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie projektu Sieci Otwartych Innowacji.

Data publikacji: 28.09.2021
Translate »