Województwo Kujawsko-Pomorskie ogłosiło nabór na misje gospodarcze do Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) w terminie 04-08.02.2022 r. W ramach misji zaplanowany jest m.in. udział w Wystawie Światowej Expo Dubaj 2020, uczestnictwo w rozmowach B2B oraz spotkania z instytucjami otoczenia biznesu. Zgłoszenia udziału przyjmowane będą do 15 listopada 2021 r.

W misjach gospodarczych mogą wziąć udział przedsiębiorcy:

  • z branży: produkcja narzędzi – PKD 25.73 oraz produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.2;
  • posiadający status mikro, małego, średniego przedsiębiorcy (MŚP);
  • posiadający siedzibę lub zarejestrowany oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
  • spełniający kryteria dotyczące skorzystania z pomocy publicznej de minimis;
  • posiadający strategię biznesową, która zakłada, że działania, na które ubiega się o dofinansowanie stanowią element strategii w zakresie internalizacji działalności gospodarczej;
  • spełniający inne kryteria określone w Regulaminie uczestnictwa przedsiębiorców (MŚP) w zagranicznych misjach gospodarczych organizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie połączonych z udziałem w Wystawie Światowej Expo Dubaj 2020 w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie), zwanych dalej Regulaminem.

Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w misjach gospodarczych będą finansowani w ramach pomocy de minimis.

Szczegóły oraz dokumenty do pobrania można znaleźć przechodząc na stronę informacyjną o naborze na Portalu Promocji Eksportu.  

Data publikacji: 27.10.2021
Translate »