[well anim=”” boxbgcolor=””]

Miasto Bydgoszcz konsekwentnie realizuje politykę wspierania inwestorów zainteresowanych lokowaniem biznesu w grodzie nad Brdą. W lipcu Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego podpisała list intencyjny o współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w zakresie wsparcia promocji gospodarczej i pozyskiwania inwestorów, w tym także przez gminy ościenne.

 

PAIiIZ współpracaW 2009 roku , Miasto Bydgoszcz jako jedno z pierwszych miast w Polsce podpisało porozumienie partnerskie z PAIiIZ o współpracy, czego wynikiem jest m.in. oferta terenów inwestycyjnych w bazie PAIiIZ, czy rozwój inwestycji zagranicznych w mieście w sektorze nowoczesnych usług biznesowych.

 

O dobrym klimacie stworzonym dla inwestycji, mogą świadczyć firmy, które wybrały Bydgoszcz i nadal się tu rozwijają. Przykładem są firmy z branży nowoczesnych usług takie jak Atos IT Services, Mobica czy SDL, czy firmy produkcyjne, które ulokowały się w BPPT i Specjalnej Strefie Ekonomicznej. O wysokiej ocenie obsługi procesu inwestycjnego w mieście, świadczy pierwsze miejsce Bydgoszczy w niezależnym raporcie przygotowanym przez Bank Światowy „Doing Business in Poland 2015”, w którym badano 18 największych polskich miast pod względem jakości obsługi inwestycji.

 

 

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego podpisała list intencyjny o współpracy z PAIiIZ w związku z realizacją projektu objęcia wsparciem gmin ościennych w obszarze pozyskiwania inwestorów. BARR razem z PAIiIZ zapewni gminom wsparcie eksperckie, między innymi poprzez szkolenia podnoszące umiejętności przedstawicieli samorządów w zakresie przygotowania ofert inwestycyjnych, promocji, a także tworzenia i wykorzystywania baz danych, niezbędnych dla obsługi projektów inwestycyjnych. Działania obejmować będą również wymianę informacji gospodarczych pomiędzy PAIiIZ, BARR oraz samorządami. Pierwsze spotkania robocze z przedstawicielami gmin, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do współpracy już się odbyły. Kolejne, w tym profesjonalne szkolenie z zakresu obsługi projektów inwestycyjnych planowane są na wrzesień br.

 

Współpraca BARR, PAIiIZ i gmin winna przełożyć się na lepszą rozpoznawalność potencjału gospodarczego oraz tworzenie nowych miejsc pracy, z korzyścią dla mieszkańców nie tylko Bydgoszczy, ale i regionu.

Data publikacji: 06.07.2015
Translate »