Od 10 lutego do 13 marca 2017 r. przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3. PO IR – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Na wsparcie mogą liczyć projekty dotyczące jednego lub obu z poniższych obszarów:

 

  • uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych,
  • uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu, w zależności od jego zakresu będzie mogła wynieść 500.000 lub 1.000.000 PLN, z czego dofinansowane zostanie od 50% nawet do 85%.

Szczegółowe zasady ubiegania się o dotację, a także listy rynków perspektywicznych oraz branżowych programów promocji znajdują się na stronie: http://poir.parp.gov.pl/poddzialanie-333-3-nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-3-poddzialanie-3-3-3-poir-w-2017-r.

 

Jednocześnie przypominamy, że do 13 lutego potrwa jeszcze nabór na poprzedni konkurs z poddziałania 3.3.3, ogłoszony w grudniu zeszłego roku, dotyczący dofinansowania udziału w targach Hannover Messe 2017 r. oraz w Międzynarodowej Wystawie Expo w Astanie w 2017 r. O tym konkursie pisaliśmy tutaj.

Data publikacji: 17.01.2017
Translate »