[well anim=”” boxbgcolor=””]

Bydgoszcz Szuka TalentówBydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego w ramach tego projektu w partnerstwie z firmą Atos IT Services, WSG w Bydgoszczy oraz Stowarzyszeniem Project Management Institute – Poland Chapter zorganizowała warsztaty z zarządzania projektami.

 

W warsztatach wzięło udział 19 osób zrekrutowanych przez firmę Atos. Zajęcia prowadzone były przez ekspertów Project Management Institute – Poland Chapter (PMI PC), którzy przybliżyli tematykę zarządzania projektami w środowisku międzynarodowym. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy uzyskali świadectwa wydane przez PMI PC. Na warsztatach ogłoszono także konkurs „Bydgoszcz Szuka Talentów 2015”, którego celem było stworzenie najlepszego planu zarządzania projektem. Komisja konkursowa, wyłoniła trójkę zwycięzców. Na podium stanęli: Katarzyna Czekaj, Dorota Andruszkiewicz oraz Dawid Waśkowski, którzy wygrali staże w Atos IT Services oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrodą specjalną jest poprowadzenie projektu realizowanego przez PMI Poland Chapter Oddział Kujawsko-Pomorski. Projekt „Bydgoszcz Szuka Talentów” ma na celu kreowanie postaw przedsiębiorczych w społeczności lokalnej, wspieranie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji kadr w celu ich dostosowania do potrzeb rynku pracy.

 

Atos i BARR zapowiadają kolejną edycję, która rozpocznie się jesienią bieżącego roku. „Projekt Bydgoszcz Szuka Talentów” jest wspaniałą szansą dla osób, które swoją wiedzę w obszarze project management pragną skonfrontować z realnym biznesem i jednocześnie dążą  do podnoszenia swoich kwalifikacji, a staż w firmie Atos, to szansa na rozwój i zwiększenie swoich kompetencji. Możliwość pracy w międzynarodowej firmie będzie bez wątpienia wyjątkowym doświadczeniem. Jest to jednocześnie niewątpliwa wartość dodana dla firmy, ponieważ będzie miała możliwość współpracy z utalentowanymi młodymi ludźmi.” – tłumaczy Mirosław Mąka, xFS Tower Country Manager Atos w Polsce. Według specjalistów Project Manager to zawód przyszłości.

 

 

„Bydgoszcz Szuka Talentów”, to projekt szkoleniowy Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, który ma na celu aktywizację mieszkańców naszego miasta w dwóch obszarach. Jednym są szkolenia skierowane dla osób zakładających działalność gospodarczą. Drugim jest wyposażenie potencjalnych pracowników w dodatkowe kompetencje zwiększające ich szanse na rynku pracy, co jest realizowane przy współpracy z bydgoskimi firmami. Projekt „Bydgoszcz szuka talentów” prowadzony z Atos IT Services i pozostałymi partnerami cieszył się dużym zainteresowaniem, stąd planujemy jego kolejną edycję pod koniec tego roku.” – powiedziała Edyta Wiwatowska, Prezes Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

 

O Atos Atos SE (Societas Europaea) to międzynarodowy lider w branży usług informatycznych, osiągający roczne przychody na poziomie 10 mld EUR i zatrudniający 86 000 pracowników w 66 krajach. Obsługując globalną bazę klientów, firma Atos dostarcza usługi w obszarze rozwiązań konsultingowych i technologicznych; integracji systemów i usług zarządzanych, outsourcingu procesów biznesowych; jak również Cloud, Big Data, rozwiązań Security oraz usług transakcyjnych za pośrednictwem Wordline, spółkę grupy Atos będącą Europejskim liderem w obszarze usług płatniczych. W ramach grupy Atos w lokalizacjach w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi i Toruniu pracuje blisko 4 000 osób.

Data publikacji: 01.07.2015
Translate »