Instytut Biznesu RodzinnegoW dniu 22.01.2015 r. w Bydgoszczy w budynku Wyższej Szkoły Bankowej odbyło się pierwsze w województwie Kujawsko-Pomorskim Śniadanie Czwartkowe Firm Rodzinnych. Spotkanie poświęcone było prawno-finansowemu wymiarowi sukcesji w firmach rodzinnych. Głównym organizatorem był Instytut Biznesu Rodzinnego – Oddział w Bydgoszczy i Toruniu, współorganizatorem wydarzenia była Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Wyższa Szkoła Bankowa. Wzięło w nim udział ok. 50 przedsiębiorców. Podczas wykładu połączonego z dyskusją można było dowiedzieć się jakie zagrożenia czyhają na firmy, ich właścicieli i rodziny jeśli już dziś nie zadbają o przyszłość swoich biznesów. A budowali je przecież tyle lat (niektórzy uczestnicy spotkania nawet ponad ćwierć wieku). Nie brakowało jednak również elementów humorystycznych zapewnianych przez prelegenta Łukasza Martyńca oraz żywo reagujące audytorium.

 

Instytut Biznesu RodzinnegoPrzyjazna i otwarta atmosfera Śniadania oraz komentarze po i w trakcie wydarzenia stanowią najlepszy dowód na potrzebę organizowania podobnych spotkań w przyszłości. Okazuje się, że w naszym regionie istnieje bardzo aktywna i liczna grupa przedsiębiorców, którzy chcą wspólnie działać, tworzyć środowisko firm rodzinnych, dzieląc się przy tym wzajemnie swoim doświadczeniem i wiedzą. A mamy ku temu ogromny potencjał, bowiem w naszym regionie jest nas – rodzinnych biznesów – aż 55%! Dlatego też Odział IBR w Bydgoszczy i Toruniu zamierza regularnie organizować podobne wydarzenia, a także podejmować inicjatywy mające na celu integrację środowiska firm rodzinnych w naszym regionie, na które już teraz serdecznie zapraszamy.

Data publikacji: 23.01.2015
Translate »