W kwietniu zakończył się pierwszy etap kolejnej edycji projektu Bydgoska Szkoła BPO, który jest realizowany przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego i finansowany przez Powiatowe Urzędy Pracy w Bydgoszczy i Nakle.

Pomysłodawcą i koordynatorem projektu, którego głównym celem jest szkolenie osób bezrobotnych zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez bydgoskich pracodawców, jest BARR. Przedsięwzięcie obejmuje dwa etapy. Pierwszy z nich, to dwumiesięczne intensywne szkolenie obejmujące m.in. zarządzanie usługami informatycznymi, obsługę systemów operacyjnych, zarządzanie projektami czy naukę języka angielskiego. W tej edycji, grupa 18 bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędach Pracy w Bydgoszczy i Nakle,  ukończyła szkolenie egzaminem końcowym. Z początkiem czerwca rozpoczną oni drugi etap projektu tj.  trzymiesięczny staż w firmie Atos. Po ukończonym kursie i stażach osoby ze zdobytą wiedzą informatyczną mają posiadać kompetencje stanowiące podstawę do pracy w firmie biorącej udział w projekcie.

 

Całość projektu finansowana jest ze środków lokalnych urzędów pracy w Bydgoszczy oraz Nakle. Dla firm jest to dodatkowa szansa na pozyskanie wykwalifikowanych pracowników, dla osób bezrobotnych jest to okazja na zdobycie wiedzy, doświadczenia i pracy w międzynarodowej firmie działającej w Bydgoszczy. Osoby uczestniczące w projekcie, w czasie jego trwania, otrzymują stypendium wypłacane przez powiatowe urzędu pracy.

 

Żeby wziąć udział w „Bydgoskiej Szkole BPO”,  kandydaci musieli spełnić kilka podstawowych warunków, między innymi posiadać wykształcenie średnie lub wyższe, wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie przynajmniej B1 oraz ogólną umiejętnością obsługi komputera, jak i oprogramowania. Warto zaznaczyć, że rekrutacja była skierowana nie tylko do absolwentów informatyki czy telekomunikacji ale i innych kierunków, takich jak: zarządzanie i marketing, ekonomia, czy też lingwistyka.

 

„Szkoła BPO daje duże szanse na zapewnienie stałych miejsc pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w lokalnych urzędach pracy. Realizowany przez nas projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie firm na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Dodatkowo Szkoła BPO jest przykładem oferowanego przez Miasto Bydgoszcz instrumentu wsparcia, który jest wykorzystany zgodnie z  potrzebami pracodawców z sektora nowoczesnych usług” – Edyta Wiwatowska, Prezes Zarządu Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

 

„Realizowany projekt Szkoła BPO jest doskonałym rozwiązaniem dla firm z branży informatycznej. Program szkolenia jest przygotowywany zgodnie ze zgłoszonymi przez przedsiębiorstwo potrzebami. Warte podkreślenia jest to, iż firma uczestniczy w procesie rekrutacji osób bezrobotnych.  Dzięki takiemu działaniu osoby zarejestrowane w urzędzie pracy mają szansę na zdobycie specjalistycznej wiedzy, odbycie stażu oraz późniejszego zatrudnienia w firmie uczestniczącej w projekcie” – Tomasz Zawiszewski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy.

 

Dotychczas w projekcie, oprócz firmy ATOS IT Services, uczestniczyły również inne firmy działające  w Bydgoszczy: Bazy i Systemy Bankowe czy SDL Poland. Firmy chcące wziąć udział w projekcie prosimy o kontakt z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego.

Data publikacji: 19.05.2016
Translate »