Dobiega końca realizacja projektu „Young and Innovative”, w który zaangażowana jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego. W związku z tym, w dniach 8-9 listopada, w Toruniu odbyło się ostatnie, podsumowujące spotkanie konsorcjum projektowego. Gospodarzem wydarzenia był jego lider – Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., której pracownicy zapoznali partnerów projektu z jej strukturą organizacyjną oraz przedstawili główne obszary jej działalności.

 

Najważniejszym punktem pierwszego dnia obrad było seminarium, podczas którego zaproszonym przedstawicielom regionalnych instytucji otoczenia biznesu zaprezentowano zarówno założenia samego projektu, jak i jego główny rezultat, czyli Design Options Paper (DOP) – dokument zawierający analizę sytuacji w obszarze problemowym, jakim jest wspieranie innowacyjności wśród młodych przedsiębiorców oraz rekomendacje, jak ten obszar można wzmocnić.

W drugiej części dnia uczestnicy seminarium mieli okazję wziąć udział w warsztacie, w trakcie którego zapoznali się z metodami kreatywnymi w tworzeniu i rozwoju przedsięwzięć biznesowych oraz przećwiczyli w praktyce narzędzie do tworzenia modeli biznesowych – Business Model Canvas.

 

Drugi dzień toruńskiego spotkania poświęcony został omówieniu technicznych aspektów, dotyczących publikacji Design Options Paper oraz planów rozpowszechnienia tego dokumentu i zawartej w nim wiedzy wśród jak najszerszego grona instytucji związanych z systemem wspierania innowacyjności wśród młodych przedsiębiorców.

 

Obecnie trwają ostatnie redakcyjne prace nad finalną wersją DOP, który wkrótce zostanie zaprezentowany wszystkim zainteresowanym, w formie publikacji elektronicznej, dostępnej na naszej stronie internetowej.

Data publikacji: 16.11.2016
Translate »