Zapraszamy do udziału w Polsko-Rumuńskim Forum Ekonomicznym podczas 7 edycji Kongresu590 pt. „Łączymy Wszystkich”, które odbędzie się 22 czerwca w godz. 12:00-16:45 w PTAK WARSAW EXPO, w podwarszawskim Nadarzynie. Forum organizowane jest wspólnie przez Krajowa Izbę Gospodarczą, Ambasadę Rumunii w Polsce oraz Kongres 590.

Główne zagadnienia Forum to wyznaczanie nowych celów współpracy oraz zacieśnienie relacji gospodarczych i politycznych pomiędzy Polską i krajami regionu Trójmorza, w tym Rumunii. Spotkanie podzielone będzie na następujące obszary tematyczne:

  • odbudowa Ukrainy,
  • energetyka,
  • obronność.

W każdym z nich wystąpią przedstawiciele polskiego i rumuńskiego rządu, instytutów badawczych, organizacji biznesowych i przedsiębiorcy.

Forum będzie także okazją do znalezienia partnerów biznesowych (spotkania B2B), zapoznania się z planami inwestycyjnymi oraz potrzebami technologicznymi obu krajów.

Do udziału w Forum zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, jednostek administracji publicznej i instytutów badawczych zainteresowanych nawiązaniem współpracy lub wymianą wiedzy i doświadczeń z rumuńskimi partnerami.

Szczegóły oraz link do rejestracji można znaleźć na stronie Krajowej Izby Gospodarczej.

Data publikacji: 14.06.2022
Translate »