Nabór wniosków trwa od 9 do 22 lutego br.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Operator Programu ogłasza nabór wniosków o udzielnie pomocy w ramach Programu Rządowego „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r. Budżet programu to 5 mld zł.

Zapraszamy na darmową konsultację, aby upewnić się, czy Twoje przedsiębiorstwo kwalifikuje się do programu. Przejdź na stronę  programu Akcja Konsultacja i umów się na spotkanie online z przedstawicielem Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.  

Celem programu jest udzielnie wsparcia finansowego przedsiębiorstwom energochłonnym, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone z uwagi na dynamiczny wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego w roku 2022.

Dla kogo?

Zgodnie z założeniami, z programu wsparcie jest kierowane do przedsiębiorców spełniających m. in. poniższe warunki:

  • poniosły koszt zakupu energii elektrycznej lub gazu na poziomie co najmniej 3% wartości produkcji w 2021 r. lub 6% w okresie styczeń-czerwiec 2022 r.
  • co najmniej 50% generowanego przez nich przychodu pochodziło z jednego lub wielu wymienionych w programie podklas PKD lub sprzedaży produktów o określonych kodach PRODCOM. Wśród sektorów znaleźć można m.in. wydobycie, górnictwo, produkcję różnych metali i surowców, produkcję różnych włókien i materiałów, a także sprzedaż przekroju artykułów spożywczych.

Do kiedy?

Wnioski o  Pomoc należy składać w okresie: 9-22 lutego2023 r.

Operator Programu rozpatrzy wszystkie wnioski złożone w terminie. Kolejność wpływu wniosku do NFOŚiGW złożonego w terminie naboru nie decyduje o możliwości otrzymania wsparcia.

Szczegółowe informacje o dofinansowaniu oraz Generator Wniosków o Dofinansowanie można znaleźć przechodząc na stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z ogłoszeniem naboru.

Data publikacji: 13.02.2023
Translate »