Fundacja Emic, we współpracy z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, zapraszają firmy z Bydgoszczy do włączenia się w akcję „Gość w dom – mieszkanie i praca dla uchodźców”. Poszukiwana jest praca głównie dla obywateli Afganistanu, ewakuowanych do Polski w sierpniu 2021 r., a także uchodźców innych narodowości m. in. z Białorusi, zamieszkałych obecnie w ośrodku w Grupie pod Grudziądzem.

Poszukujący zatrudnienia to w większości osoby ze średnim i wyższym wykształceniem, byli pracownicy wojska, administracji publicznej, banków i firm. Poszukiwane są oferty pracy nie tylko w wyuczonych zawodach. Dzięki szybkiemu podjęciu pracy przez uchodźców możliwe będzie postawienie pierwszych kroków w Polsce i opłacenie przez nich podstawowych kosztów życia.

Jeśli Twoja firma ma ofertę pracy lub możesz pomóc w jej poszukiwaniu – wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Akcję można wesprzeć również w inny sposób, np. poprzez wynajem mieszkania lub finansowo. Szczegóły podane są na stronie Fundacji Emic.

Data publikacji: 24.01.2022
Translate »