13 marca br. podczas 3. Międzynarodowych Targów Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM podpisano porozumienie intencyjne o współpracy partnerskiej w realizacji projektu Dolina Narzędziowa.

Inicjatywa porozumienia powstała w trosce o trwałe funkcjonowanie branży narzędziowo-przetwórczej, która stanowi jeden z potencjałów naszego województwa, oraz w celu umożliwienia dynamicznego wzrostu branży, jak i nadania jej roli wiodącej branży innowacyjnej.

 

Sygnatariuszami porozumienia są Marszałek Województwa, Prezydent Bydgoszczy, Starosta Powiatu Bydgoskiego, Rektorzy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, a także Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Prezes Zarządu Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.

 

Celem porozumienia jest przede wszystkim wspieranie rozwoju branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych w regionie kujawsko-pomorskim, promocja innowacyjności tej branży, a także rozwój i podnoszenie jakości kształcenia branżowego. Porozumienie ma wpłynąć na zwiększenie świadomości mieszkańców regionu na temat istnienia silnego ośrodka branżowego i na promocję marki Dolina Narzędziowa na arenie krajowej i międzynarodowej.

 

Porozumienie ma charakter otwarty dla wszystkich podmiotów zainteresowanych rozwojem projektu Doliny Narzędziowej.

Data publikacji: 13.03.2019
Translate »