Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z siedzibą w Rzymie uruchomiła zgodnie z przyjętą „Strategią FAO dla sektora prywatnego” portal internetowy – CONNECT. Portal ten dedykowany jest sektorowi prywatnemu, który obejmuje: rolników i organizacje rolnicze, organizacje i spółdzielnie producentów, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa (spółki krajowe i wielonarodowe, w tym przedsiębiorstwa państwowe), instytucje finansowe, przemysł, stowarzyszenia handlowe i konsorcja sektora prywatnego, fundacje filantropijne.

Portal CONNECT został zaprojektowany jako „punkt kompleksowej obsługi”. Obecnie jest on dostępny w angielskiej wersji językowej, a wkrótce będzie również prowadzony w języku arabskim, chińskim i rosyjskim. Sprawdź funkcjonalności przechodząc na stronę PORTALU CONNECT.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) jest to  wyspecjalizowana organizacja zajmująca się walką z biedą i głodem oraz podnoszeniem dobrobytu poprzez rozwój obszarów wiejskich i lepszą dystrybucję żywności.  Głównym celem zamówień realizowanych przez FAO jest zapewnienie światu dostatku żywności poprzez poprawę wydajności rolnictwa, poprawę warunków życia ludności wiejskiej i rozwój światowej gospodarki.

Chociaż FAO ma długą historię współpracy z sektorem prywatnym, obecnie zwiększa swoje zaangażowanie, formalne i nieformalne, uznając ważną rolę katalizatora, jaką sektor prywatny odgrywa w doprowadzaniu do zmian transformacyjnych i znajdowaniu innowacyjnych rozwiązań dla dzisiejszych i przyszłych wyzwań rozwojowych.

Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza do odwiedzenia również strony ministerstwa, gdzie w zakładce Międzynarodowe Zamówienia Publiczne znajduje się największa w Polsce baza informacyjna dotycząca międzynarodowych zamówień publicznych.

Data publikacji: 07.05.2021
Translate »