Aż trzy konkursy ogłosił na początku marca Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach poddziałania 1.2.1 RPO WK-P: Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. Pierwsze dwa przeznaczone są tylko dla MŚP. Wszystkie dotyczą wyłącznie projektów, które wpisują się w inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego.

Pierwszy konkurs dotyczy stworzenia i rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R.

 

Projekty składane w konkursie mogą obejmować zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym budowę, zakup aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

 

Minimalna wartość projektu musi przekraczać 300.000 zł. Intensywność dofinansowania nie może przekroczyć 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 45% w przypadku średnich przedsiębiorstw. Nabór wniosków będzie prowadzony od 31. marca do 12. maja br. Dokumentacja konkursowa dostępna jest TUTAJ.

Drugi konkurs dotyczy tej samej tematyki, ale skierowany jest do MŚP nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu prac B+R.

 

Minimalna wartość projektu musi w tym przypadku przekraczać 100.000 zł, a nabór wniosków będzie o tydzień dłuższy, a więc potrwa do 19. maja. Oto link do dokumentacji konkursowej.

Trzeci konkurs skierowany jest z kolei do partnerstw składających się z minimum trzech niepowiązanych ze sobą przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

 

Minimalna wartość projektu musi wynieść powyżej 1.000.000 zł. Intensywność wsparcia dla dużych przedsiębiorstw wynosi 35% kosztów kwalifikowalnych. Nabór wniosków będzie trwał do 26. maja. Dokumentacja konkursowa dostępna jest TUTAJ.

Data publikacji: 13.03.2017
Translate »