Pożyczki płynnościowe dla MŚP

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest aktualnie w trakcie wyboru instytucji finansujących (funduszy pożyczkowych i banków). Z pożyczki płynnościowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) mogą skorzystać mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa, których sytuacja pogorszyła się na skutek pandemii COVID-19. Pożyczka pomoże zapewnić bieżącą płynność firmy lub odbudować działalność w zmienionej sytuacji gospodarczej. 

Pożyczka płynnościowa to:

 • kwota do 1 mln. zł (lub 1,5 mln zł, jeżeli cel związany z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną),
 • oprocentowanie 0% ,
 • półroczna karencja w spłacie – pierwszą rata dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania,
 • brak wkładu własnego,
 • spłata do 6 lat.

Przeznaczenie:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym składki ZUS i US),
 • podatki,
 • towary i półprodukty,
 • zobowiązania handlowe, koszty użytkowania infrastruktury (w tym leasing, najem długoterminowy),
 • wydatki inwestycyjne (do 40% wartości pożyczki), w tym wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje w poprawę efektywności energetycznej oraz odnawialne źródła energii.

Warto wiedzieć!

W ramach pierwszej edycji (między 2020-06.2022) z pożyczki płynnościowej skorzystało już ponad 6500 firm z całej Polski. BGK realizuje dwa projekty z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

 • Wartość pierwszego projektu: 2,858 mld zł, w tym 2,65 mld zł z Funduszy Europejskich.
 • Wartość drugiego projektu: 1,639 mld zł, w tym 1,227 mld zł z Funduszy Europejskich w ramach inicjatywy REACT-EU.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Jeśli masz pytania, zapisz się na konsultację!

Data publikacji: 07.11.2022
Translate »