Informujemy, iż w ramach programu „Pożyczka płynnościowa POIR woj. kujawsko-pomorskie” Agencja Rozwoju Regionalnego Starachowice rozpocznie przyjmowanie wniosków 28.02.2022 r. Nabór będzie trwał do 02.03.2022 r. do godz. 16.00. Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Jest to nieoprocentowane finansowanie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Alokacja wynosi 30 mln zł.

Pożyczka płynnościowa to:

  • brak opłat/oprocentowania i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę,
  • okres spłaty do 6 lat,
  • karencja w spłacie do 6 miesięcy od dnia uruchomienia,
  • wakacje kredytowe dodatkowo do 4 miesięcy bez spłaty rat.

Cel:

  • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty itp.,
  • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy,
  • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć na stronie Agencji Rozwoju Regionalnego Starachowice. Możesz również porozmawiać online z pracownikiem BARR, który odpowie na nurtujące pytania, wyjaśni dokumentację. Umów się na spotkanie.

Data publikacji: 23.02.2022
Translate »