W ramach programu „Pożyczka płynnościowa POIR woj. kujawsko-pomorskie” Agencja Rozwoju Regionalnego Starachowice otwiera nabór wniosków, który rozpocznie się w dniu 13.09.2021 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do dnia 17.09.2021 r. do godz. 16.00. Pożyczki Płynnościowe udzielane są na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego, w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19, w tym w związku z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19.

Ważne informacje:

  1. możliwość zabezpieczenia jedynie na wekslu do 100 tys. zł,
  2. nabór wniosków odbędzie się w dniach 13-17.09.2021 – możliwe jest wcześniejsze wstrzymanie naboru wniosków w przypadku osiągnięcia 100% alokacji środków przeznaczonych na pożyczki. Alokacja wynosi 15 mln zł,
  3. z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT.

Cel finansowy na jaki można uzyskać pożyczkę:

  1. wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  2. zobowiązania publiczno-prawne pożyczkobiorcy,
  3. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  4. zatowarowanie, półprodukty itp.,
  5. bieżące raty (kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej).

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania można znaleźć na stronie Agencji Rozwoju Regionalnego Starachowice.

Data publikacji: 10.09.2021
Translate »