Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktową Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju (K-PFR), która jest kierowana do przedsiębiorców z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i mających zarejestrowaną na jego terenie siedzibę firmy lub jej oddział. Pożyczek udzielają wybrane w drodze przetargu fundusze pożyczkowe oraz banki: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, Konsorcjum Banków Spółdzielczych (KDBS Bank, Bank Spółdzielczy w Koronowie, Nicolaus Bank), Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

W ramach oferty K-PFR przedsiębiorstwa mogą skorzystać z następujących pożyczek:

  • pożyczka płynnościowa anty COVID-19 – dedykowana firmom dotkniętym negatywnymi skutkami finansowymi, spowodowanymi COVID-19, można ją przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy – do 1 mln zł,
  • pożyczka inwestycyjna z premią – na wdrożenie w firmie nowych rozwiązań, zakup nowoczesnego sprzętu, modernizację produkcji, adaptację pomieszczeń, wyposażenie nowych stanowisk, a także przebranżowienie firmy – do 5 mln zł,
  • pożyczka na rozwój z premią – na wdrożenie w firmie nowych rozwiązań, zakup nowoczesnego sprzętu, modernizację produkcji, adaptację pomieszczeń, wyposażenie nowych stanowisk, a także przebranżowienie firmy – do 300 tys. zł,
  • pożyczka obrotowa – na przedsięwzięcia wspomagające bieżącą płynność finansową przedsiębiorstwa: zakup surowców i towarów handlowych, koszty stałe i bieżące firmy – do 150 tys. zł,
  • Pożyczka inwestycyjna – nieruchomości – na finansowane m.in. zakupu nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych – do 1 mln zł.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu jako Menadżer Funduszu Funduszy w celu realizacji powyższego projektu współpracuje z instytucją zarządzającą (Województwo Kujawsko-Pomorskie) oraz z wybranymi, zgodnie z trybami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, pośrednikami finansowymi (np. funduszami pożyczkowymi, poręczeniowymi, bankami spółdzielczymi itp.). Natomiast pośrednicy finansowi są odpowiedzialni za utworzenie instrumentu finansowego i udzielanie wsparcia ostatecznym odbiorcom tj. mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Dzięki zwrotnemu charakterowi tych instrumentów, powierzone środki mogą być wielokrotnie wykorzystywane i wzmacniać potencjał kujawsko-pomorskiej gospodarki.

Więcej informacji o pożyczkach można zaleźć przechodząc na stronę Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju.

Data publikacji: 02.03.2022
Translate »