Szkolenie ZUS

Bydgoski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na szkolenie pt. „Pracownik z niepełnosprawnością. Wademekum dla przedsiębiorcy” obejmujące zagadnienia, które są przedmiotem zainteresowania  pracodawców, służb kadrowo-płacowych i  HR. Spotkanie odbędzie się online 27 września 2023 r. godz. 10.00, za pośrednictwem Platformy Cisco Webex Meeting.

W ramach szkolenia odbędą się prelekcje:

  • Niezdolność do pracy i niepełnosprawność w aspekcie braku ograniczeń zatrudnienia — dr Jerzy Kąkol, Główny Lekarz Orzecznik Oddziału ZUS w Bydgoszczy,
  • Orzekanie o niepełnosprawności dla celów pozarentowych — Tomasz Kamiński, doradca personalny w Wojewódzkim Zespole ds. orzekania o Niepełnosprawności,
  • Szeroko o aktywizacji, zarządzaniu i zatrudnieniu Osób z Niepełnosprawnościami i „moście”, który tworzymy — Michał Świerczyńsk, specjalista ds. Rynku Pracy w Fundacji Aktywizacja,
  • Pomoc ze środków PFRON dla pracodawców zatrudniających lub chcących zatrudnić Ozn — Piotr Kopyciński, PFRON,
  • Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnością. Dobre praktyki – przedstawiciel przedsiębiorców,
  • panel dyskusyjny.

Chęć udziału można zgłosić do 22 września br. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Data publikacji: 18.09.2023
Translate »