Obecna sytuacja wywołana pandemią wymusza na przedsiębiorstwach dostosowywanie się do nowych warunków. Może to być jednak również szansa do rozwinięcia działalności poza granicami kraju, dzięki wykorzystaniu systemu zamówień organizacji międzynarodowych (w tym unijnych) czy wsparcia międzynarodowych instytucji finansowych, które dodatkowo dostosowują obecnie profil koordynacji swoich projektów i zamówień do wymogów rynków zmagających się z pandemią COVID-19 i jej skutkami.

 

Poniżej przedstawiamy zestaw praktycznych informacji dotyczących systemu zamówień instytucji Unii Europejskiej przygotowany przez Departament Współpracy Ekonomicznej MSZ.

ZAMÓWIENIA INSTYTUCJI KRAJOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE PUBLIKOWANE SĄ W BAZIE PRZETARGÓW TED/TENDERS ELECTRONIC DAILYPrzejdź do Bazy Przetargów

 

TED to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urzędowego UE” dot. europejskich zamówień publicznych. Informacje udostępniane są tu według branż, miejsca dostawy czy możliwości biznesowych. TED oferuje bezpłatny dostęp do ogłoszeń o zamówieniach publicznych, publikowanych w UE, pozaunijnych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych krajach. Wiele zamówień ogłaszanych jest też bezpośrednio na stronach internetowych poszczególnych instytucji i agencji UE lub na stronach przedstawicielstw KE w kraju realizacji projektu.

Zobacz przykładowy projekt – “European Union Water Initiative plus for the Eastern Partnership”

 

Zamówienia składane przez wszystkie instytucje unijne można sprawdzić TUTAJ

 

TED dostarcza informacji o możliwościach biznesowych UE/EOG, których wartość osiąga ponad 420 mld EUR rocznie. Średnio w danym roku publikowanych jest ok. 460 tys. ogłoszeń.

 

Zaleca się dokonać rejestracji w systemie eTendering. Daje ona dodatkowo dostęp do: przesyłania i zmiany treści pytań dotyczących ogłoszeń o przetargach, subskrypcji powiadomień o zmianach w dokumentacji, filtrowania wiadomości dotyczących wybranych ogłoszeń o przetargach, którymi jesteśmy zainteresowani.

 

Zarejestruj się w systemie eTendering

W ODPOWIEDZI NA COVID-19 uruchomiono specjalne podstrony dedykowane wybranym zamówieniom → Przejdź do zestawienia

 

Strony te zawierają rozbudowany system wyszukiwania, który pozwala na precyzyjną kwerendę pod kątem własnej działalności.

Zamówienia można znaleźć również na PORTALU KLASTRÓW EUROPEJSKICH (European Cluster Collaboration (ECC) – Covid-19 Industrial Clusters Response Portal).

 

  • ECC stworzyło specjalną zakładkę poświęconą odpowiedzi europejskich klastrów na COVID-19. Znajdują się w niej informacje dot. możliwości współpracy pomiędzy klastrami oraz linki do aktualnych zamówień EU → Przejdź do zakładki
  • W zakładce umieszczono również PLATFORMĘ do wymiany doświadczeń dot. COVID-19. Choć dedykowana jest klastrom, można tam znaleźć informacje dot. różnych projektów oraz rozwiązań → Przejdź do platformy
  • Uruchomione zostało również FORUM, na którym można zadawać pytania i wymieniać się informacjami, w tym w kontekście zamówień w związku z COVID-19. Regularnie pojawiają się zapytania o konkretny produkt/usługę, co ma na celu ułatwianie dostaw/sprzedaży poprzez szybsze i bezpośrednie połączenie z zamawiającym → Przejdź do forum

WSPARCIE ZAMÓWIEŃ W ODPOWIEDZI NA COVID19 przez liczne programy unijne, które oferują różne możliwości finansowania → Zobacz

 

W ramach obecnych programów wspomagających branżę medyczną utworzona została np. podstrona programu 3HP/Third Help Programme → Zobacz

 

Dodatkowa podstrona z projektami dot. COVID-19 → Zobacz

5 KROKÓW POSTĘPOWANIA dla zainteresowanych udziałem w procedurze przetargowej, które pozwolą na skuteczne złożenie oferty → Zapoznaj się

 

Obejmują one:

  1. Znalezienie oferty/ogłoszenia przetargowego
  2. Znalezienie partnerów
  3. Utworzenie KONTA – EU login
  4. Zarejestrowanie swojej firmy
  5. Przesłanie wniosku – wniosek może zostać przesłany w systemie dopiero po zalogowaniu się do swojego konta EU oraz po wybraniu konkretnej oferty

DODATKOWE INFORMACJE DOT. EUROPEJSKIEGO SYSTEMU ZAMÓWIEŃ, w tym w odpowiedzi na COVID-19, dostępne są w:

  • PRAG – Praktyczny przewodnik dotyczący zewnętrznych akcji UE (procedury zamówieniowe)  → Zapoznaj się
  • E-CERTISPomocnicza baza danych (zaświadczeń), gdzie można sprawdzić, jakie zaświadczenia są wymagane w ramach procedur udzielania zamówień publicznych w UE. Z e-Certis  korzystają zarówno europejskie firmy zainteresowane postępowaniem przetargowym, jak i nabywcy publiczni, oceniający złożone oferty → Zapoznaj się

PORTAL MSZ ZAKŁADKA „Anti-Covid Offer by Polish Business” → Przejdź do zakładki

 

Zapraszamy do zgłaszania polskich produktów, które mogą zostać zamieszczone na tym portalu. Jest on szeroko reklamowany w innych państwach za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych i handlowych.

 

Data publikacji: 15.05.2020
Translate »