Trwa kampania informacyjna Europejskiego Urzędu ds. Pracy dotycząca praw pracowników sezonowych pod nazwą „Rights for all seasons – Prawa przez cały rok”. Jej celem jest promowanie wiedzy o podstawowych przepisach prawa pracy oraz warunkach życia w poszczególnych krajach unijnych. Szczególny nacisk kładziony jest na zapobieganie wszelkiego rodzaju nadużyciom ze strony nieuczciwych pracodawców wykorzystujących nieznajomość języków obcych oraz praw pracownika przez osoby podejmujące zatrudnienie poza granicami kraju.

Kampania prowadzona jest przez Europejski Urząd ds. Pracy wraz z Komisją Europejską, Europejską platformą do walki z pracą nierejestrowaną, siecią EURES, krajami Unii Europejskiej i lokalnymi partnerami społecznymi, będzie trwała do października 2021 r.

Sprawdź aktualne informacje opublikowane na stronie EURES POLSKA.

Data publikacji: 26.08.2021
Translate »