Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczyna realizację projektu, w którym oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom z Bydgoszczy i regionu preferencyjne pożyczki w wysokości od 300 tys. zł do 1 mln zł na zmianę modelu biznesowego.

W puli środków przeznaczonych na ten cel jest aż 14,5 miliona złotych. Mają one służyć umiędzynarodowieniu prowadzonej przez MŚP działalności gospodarczej, w tym m.in. przedsięwzięciom nakierowanym na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych i działaniom inwestycyjnym, marketingowym oraz administracyjnym, niezbędnym do wejścia na dany rynek. Zmiana modelu biznesowego może polegać także na zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie, zmierzającym np. do optymalizacji wewnętrznych procesów w firmie lub usprawnienia rozwiązań względem partnerów biznesowych, konsumentów czy administracji publicznej.

 

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z pożyczek w wysokości od 300 tys. zł do 1 mln zł, oprocentowanych 2,45-2,85% w skali roku. Preferencyjnie (nawet 0,93% w skali roku) wspierane będą przedsięwzięcia wpisujące się w obszar inteligentnych specjalizacji woj. kujawsko-pomorskiego oraz projekty do 500 tys. zł.

 

Projekt udzielania pożyczek na zmianę modelu biznesowego realizowany jest przez BARR w konsorcjum z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym (KPFP), Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego, dzięki wsparciu środków finansowych administrowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podstawą do uruchomienia projektu jest podpisana 8 stycznia 2018 r. umowa pomiędzy KPFP – lidera projektu oraz BGK.

Data publikacji: 09.01.2018
Translate »