8 października 2018 r. ruszy kolejna edycja naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, czyli kredytu na innowacje technologiczne. Tym razem Bank Gospodarstwa Krajowego zamierza rozdysponować 350 mln zł w ramach tzw. „premii technologicznych”, czyli dopłat do kredytów zaciąganych przez MŚP, w celu realizacji inwestycji technologicznych.

 

Podobnie jak w poprzednich konkursach z tego poddziałania, przedsiębiorcy planujący inwestycje polegające na zakupie i wdrożeniu nowej technologii, bądź też na wdrożeniu własnej nowej technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, będą mogli liczyć na dotację na spłatę kapitału w wysokości do 6 milionów złotych. Jej ostateczna wysokość będzie liczona od kosztów kwalifikowalnych projektu i wyniesie w naszym województwie 55% tych kosztów dla mikro- i małych przedsiębiorstw oraz 45% dla średnich firm.

 

Nabór wniosków będzie prowadzony w sześciu rundach i potrwa do 26 kwietnia 2019 r. Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie BGK.

Data publikacji: 20.09.2018
Translate »