Program "Praca dla więźniów"

„Praca dla więźniówto zainicjowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2016 roku oraz realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

Program obejmuje trzy podstawowe filary, które determinują realizowane w jego ramach działania:

 1. budowę w zakładach karnych hal produkcyjnych,
 2. rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów,
 3. ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

Korzyści dla przedsiębiorców:

 • brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnienie osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),
 • pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP).Pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,
 • możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochrony już istniejących ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy,
 • brak prawa do 26-dniowego urlopu wypoczynkowego na rzecz 14-dniowego zwolnienia przysługującego po roku nieprzerwanej pracy,
 • możliwość refundacji 35% wypłaconych wynagrodzeń w formie ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Kto jest uprawniony do zatrudnienia osadzonych?

W zakresie zatrudnienia nieodpłatnego:

 • organizacje non-profit (fundacje, stowarzyszenia), organy administracji publicznej,
 • organizacje pożytku publicznego,
 • instytucje charytatywne.

W zakresie zatrudnienia odpłatnego:

 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółdzielnie,
 • spółki: osobowe (spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka partnerska) oraz kapitałowe (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),
 • przedsiębiorstwa państwowe.

Krok po kroku – co należy zrobić aby zatrudnić osadzonego?

 • Wyszukaj na mapie Polski najbliżej położoną jednostkę penitencjarną w obszarze Twojego zainteresowania.
 • Wyślij do odpowiedniej jednostki zapytanie ofertowe podając podstawowe dane organizacji, którą reprezentujesz, zakres i czas planowanych prac, do których mogą zostać skierowani osadzeni, miejsce pracy, liczbę pracowników.
 • Skontaktuj się z właściwym specjalistą we właściwym Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy
Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz
tel. (52) 585 52 81
e-mail: oisw_bydgoszcz@sw.gov.pl

Szczegółowe informacje o programie „Praca dla więźniów” znajdują się na stronie Służby Więziennej.

Oferta Zakładu Karnego w Koronowie

Zakład Karny w Koronowie oferuje do wydzierżawienia pomieszczenie o powierzchni ponad 250 metrów kwadratowych, którego planowanym przeznaczeniem ma być działalność produkcyjna. Sala posiada zaplecze, które można przekształcić według własnych potrzeb. Istnieje możliwość wykorzystania boiska o powierzchni ponad 280 m² przyległego do pomieszczenia będącego przedmiotem dzierżawy.

Podmioty zainteresowane współpracą proszone są o składanie ofert w Zakładzie Karnym w Koronowie:

 • osobiście w sekretariacie jednostki- ul. Bydgoska 27, 86- 010 Koronowo,
 • drogą elektroniczną na adres: zk_koronowo@sw.gov.pl,
 • umawiając się na spotkanie z Dyrektorem Zakładu Karnego w Koronowie po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. (52) 382-09-21.
parterowy budynek zakładów karnych, przy boisku do koszykówki
Data publikacji: 06.07.2022
Translate »