Walka z negatywnymi skutkami brexitu

Celem Programu Re_Open UK jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, które dotknęły przedsiębiorców działających na terenie Polski, w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Z programu mogą skorzystać firmy z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie RP. Do 21 października 2022 można składać wnioski o dofinansowanie.

Typy projektów:

  1. Nowe kierunki eksportu (udział w międzynarodowych targach, wystawach i misjach gospodarczych);
  2. Re_start inwestycyjny (działania inwestycyjne wspierające nowe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa);
  3. Akcja adaptacja do zmian (dostosowanie przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych wynikających z brexitu);
  4. Brexit bez straty (refundacja kosztów poniesionych na wskutek brexitu).

Ważne:

  • forma wsparcia: dotacja bezzwrotna,
  • forma rozliczenia: refundacja,
  • forma ponoszenia kosztów: ryczałt lub wydatki rzeczywiste,
  • waluta: euro,
  • tryb wyboru projektów: konkursowy.

Podmiotem Zarządzającym środkami z rezerwy przeznaczonymi dla przedsiębiorców jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Eksperci Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej organizują w Polsce spotkania informacyjne, aby wspierać przedsiębiorców i odpowiadać na ich pytania. Szczegółowe informacje o projekcie, terminy naborów oraz niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie projektu.

Data publikacji: 23.09.2022
Translate »