BPSE – dotacje na B+R w branży elektroenergetycznej

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs dla programu sektorowego „BPSE” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” i Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zakres tematyczny konkursu:

  1. Energetyka konwencjonalna:
  • redukcja poziomu zanieczyszczeń, podniesienie trwałości, bezpieczeństwa, elastyczności i sprawności pracy bloków
  • wychwyt, składowanie i utylizacja dwutlenku węgla (CCS/CCU)
  • paliwa, surowce i sorbenty
  • kogeneracja i trigeneracja
  • zagospodarowanie ubocznych produktów spalania i wydobycia węgla
  • ogniwa paliwowe
  • ciepłownictwo
  1. Energetyka odnawialna:
  • energetyka wiatrowa
  • fotowoltaika
  • energetyka wodna
  • biomasa i biogaz
  • energia z odpadów
  1. Sieci elektroenergetyczne:
  • smart grid
  • smart metering
  • wykorzystanie magazynowania energii
  • teleinformatyka
  • nowe rozwiązania i usługi
  1. Nowe produkty i usługi:
  • nowe produkty i usługi
  • energetyka prosumencka i rozproszona
  • e-mobility

Wnioskodawcami w konkursie mogą być przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw, a dofinansowanie udzielone zostanie na realizację projektów, które obejmą badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyskają dofinansowania).

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 2 listopada 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.

 

Alokacja w konkursie wynosi 150 mln zł.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 2 mln zł.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi  50 mln zł.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie:

 

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs8122016pbse/

Podziel się z innymi:
Data publikacji: 13.10.2016
Translate »