IUSER – dotacje B+R w branży elektronicznej i telekomunikacyjnej

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs dla programu sektorowego „IUSER” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” i Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zakres tematyczny konkursu:

 1. Magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych:
 • technologie sterowania stacjonarnymi magazynami energii elektrycznej optymalizującymi gospodarkę energetyczną
 • technologie sterowania mobilnymi magazynami energii elektrycznej optymalizującymi gospodarkę energetyczną
 • technologie magazynów energii cieplnej podnoszące efektywność jej wykorzystania
 • technologie sterowania magazynowaniem energii chemicznej

 

 1. Sterowanie generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych:
 • rozwój systemów przetwarzania energii elektrycznej zwiększających rolę instalacji prosumenckich
 • rozwój systemów przetwarzania energii cieplnej (w tym chłodu)
 • technologie układów kogeneracyjnych i hybrydowych

 

 1. Technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności energetycznej:
 • technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności energetycznej

 

 1. Rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) dla realizacji usług M2M:

 

 • rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) dla realizacji usług M2M

 

 1. Rozwój systemów, urządzeń i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej:
 • rozwój systemów, urządzeń i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej

Wnioskodawcami w konkursie mogą być przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw, a dofinansowanie udzielone zostanie na realizację projektów, które obejmą badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyskają dofinansowania).

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 21 listopada 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.

 

Alokacja w konkursie wynosi 125 mln zł.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 2 mln zł.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi  30 mln zł.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie:

 

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs7122016iuser/

Data publikacji: 13.10.2016
Translate »