Nowoczesne surowce i materiały, innowacyjne produkty o unikatowych i zaprojektowanych funkcjach i właściwościach użytkowych oraz innowacyjne technologie produkcyjne i procesy wytwórcze – to trzy obszary tematyczne w ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursie na projekty dotyczące prac B+R w sektorze leśno-drzewnym i meblarskim.

Nabór wniosków w ramach programu sektorowego „WoodINN”, finansowanego ze środków  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”), będzie prowadzony od 14 marca do 28 kwietnia 2017  r. Koszty kwalifikowalne projektów muszą mieścić się w granicach od 1,5 do 12 milionów złotych.

 

Informacje o naborze, w tym regulamin i szczegółowy opis zakresu tematycznego konkursu, znajdują się tutaj.

Data publikacji: 16.02.2017
Translate »