Miasto Bydgoszcz  zakończyło prace nad Koncepcją „Laboratoriów czystej energii” realizowaną od grudnia 2016 r. w ramach projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”.

Bydgoszcz wzięła udział w projekcie dzięki zajęciu 3. miejsca w konkursie na mikroprojekty w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ogłoszonym przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” wraz ze Związkiem Miast Polskich i Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS).

 

Koncepcja zakłada budowę  „Laboratoriów Czystej Energii” w dwóch szkołach: Zespole Szkół Nr 12 im. Jana III Sobieskiego przy ul. Stawowej 41 w Bydgoszczy oraz Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Pestalozziego 18 w Bydgoszczy  oraz włączenie ich do sieci kształcenia profesjonalistów w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Stworzone zaplecze techniczne i wykwalifikowana kadra będzie prowadziła kursy i pokazy dla wszystkich mieszkańców Bydgoszczy.

Wiedzą praktyczną i doświadczeniem w zakresie edukacji podczas realizacji projektu dzieliły się z Bydgoszczą dwie norweskie szkoły: Dalane High School i Bryne High School. Współpraca objęła wzajemne wizyty, umożliwiające bardziej efektywną wymianę wiedzy i informacji.

 

Do projektu dołączyli się również eksperci Centrum Energii Odnawialnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczydr hab. inż. Sławomir Cieślik, dr inż. Adam Mroziński, dr inż. Jarosław Górecki, dr inż. Krzysztof Napieraj oraz mgr Zbigniew Kłosowski. Wsparli oni projekt swoją wiedzą merytoryczną.

Realizacja mikrograntu umożliwi Bydgoszczy ubieganie się o finansowanie  budowy laboratoriów  z funduszy norweskich. W dniu 3 maja 2016 rząd norweski i Unia Europejska podpisały umowy o nowej perspektywie finansowej na rzecz 15 krajów słabiej rozwiniętych na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W tym okresie Norwegia przeznaczy na ten cel 391,4 milionów EUR rocznie. Polska pozostanie największym beneficjentem środków norweskich i EOG – alokacja przewidziana dla naszego kraju to 809,3 mln EUR. Podpisanie porozumień z UE umożliwia rozpoczęcie oficjalnych negocjacji bilateralnych Polski z darczyńcami, dotyczących wykorzystania tych funduszy.

W momencie uruchomienia Funduszu Bydgoszcz będzie mogła starać się o finansowanie  budowy laboratoriów z dwóch sektorów: innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność lub środowisko, energia, zmiany klimatyczne i gospodarka niskoemisyjna.

Projekt „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu” jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Data publikacji: 06.03.2017
Translate »