W kwietniu br. przedsiębiorcy będą mieli okazję promować swoją działalność oraz nawiązać kontakty i współpracę międzynarodową w ramach misji zagranicznych do Meksyku (dotyczącej gospodarki o obiegu zamkniętym) i do Kanady (sektor kosmiczny i lotniczy). Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zachęca firmy z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w misjach oraz zapoznania się z możliwościami rozwoju, jakie oferują planowane wydarzenia.

Misja dotycząca gospodarki o obiegu zamkniętym do Meksyku

 

Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa w Komisji Europejskiej – zaprasza firmy zarejestrowane w państwach członkowskich z Unii Europejskiej (w tym MŚP), aby przyłączyły się do misji dotyczącej gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), którą zrealizuje w dniach 24-25 kwietnia 2019 r. w Meksyku. Adresatami zaproszenia są firmy z UE zainteresowane promowaniem swojej działalności w zakresie GOZ w Meksyku oraz wymianą wiedzy i doświadczeń z firmami meksykańskimi. Zidentyfikowano następujące potencjalne obszary docelowe misji: gospodarka odpadami (tworzywa sztuczne, budownictwo, e-odpady, odpady stałe i domowe), zanieczyszczenie powietrza, środowisko miejskie, woda, chemikalia.

 

Misja rozpocznie się spotkaniami roboczymi z meksykańskimi władzami krajowymi, stanowymi i lokalnymi, umożliwiającymi zapoznanie się uczestników z UE z potrzebami i obawami Meksyku dotyczącymi środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz wyzwań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Meksyku. Misja będzie kontynuowana w formie spotkań biznesowych, w tym spotkań B2B, pomiędzy meksykańskimi i europejskimi przedsiębiorstwami, umożliwiając inwestorom identyfikację możliwości wymiany technologii i rozwoju nowych firm. Spotkania te będą organizowane przy wsparciu delegatury UE w Meksyku.

 

Koszty podróży i zakwaterowania pokrywane są samodzielnie przez uczestniczące podmioty.

 

Firmy, które zdecydują się na udział w misji muszą potwierdzić swój udział przed 1 marca 2019 r., rejestrując się na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEM_Mexico_2019, gdzie można także zapoznać się z dodatkowymi informacjami o przedsięwzięciu.

 

Więcej informacji na temat misji do Meksyku można uzyskać z pośrednictwem Ambasady RP w Meksyku, kontaktując się z radcą-minister p. Jadwigą Szpakowską (jadwiga.szpakowska@msz.gov.pl).

Misja polskiego sektora kosmicznego do Kanady

 

Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych rozpoczął rekrutację na misję polskiego sektora kosmicznego do Kanady, która planowana jest w dniach 15-18 kwietnia 2019 r. Poza firmami sektora kosmicznego program tegorocznego wydarzenia zostanie rozszerzony o przedsięwzięcia związane z sektorem lotniczym, m.in. targi Aero Mart oraz wizytę w firmie Magellan (której oddział w Toronto zaangażowany jest w większym stopniu w sektor lotniczy niż kosmiczny).

 

Zachęcamy do zapoznania się z programem misji polskiego sektora kosmicznego do Kanady (PDF), a także do udziału w wydarzeniu. Najważniejszym wydarzeniem misji będą targi Aero Mart w Montrealu, w których polscy przedsiębiorcy będą mogli wziąć udział współpracując na stoisku wystawienniczym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu lub poprzez wynajęcie własnych stoisk.

 

Wykupienie własnego stoiska podczas Aero Mart wiąże się z opłatami, które przedstawione zostały w załączniku Aero Mart Montreal 2019 Rates and Booking Form (PDF). Podczas wydarzenia Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH zorganizuje polskie stoisko narodowe. Istnieje możliwość dołączenia do niego jako dodatkowy delegat za 300 Euro (wybór opcji SIGN UP ONLINE na stronie wydarzenia), co umożliwi zaplanowanie spotkań według harmonogramu, który zostanie udostępniony po rejestracji. Wybranie w dalszej części rejestracji opcji „I am looking for capabilities/services” umożliwia darmowe uczestnictwo w wydarzeniu, jednak uniemożliwia zaprezentowanie własnej oferty. Opcja „I am selling capabilities/services” wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty związanej z wynajęciem stoiska. W celu dołączenia do polskiego stoiska organizowanego przez ZBH PAIH, prosimy o zgłoszenie takiej kwestii na adres mailowy pana Adama Węgłowskiego z Polskiej Agencji Kosmicznej (adam.weglowski@polsa.gov.pl).

 

W ramach planowanej misji, 15 kwietnia br., w Toronto planowana jest również konferencja na temat badań kosmicznych, połączona ze spotkaniami B2B. Przewiduje się, że w trakcie wystąpień polskich i kanadyjskich naukowców (na sali konferencyjnej), w trakcie przerw oraz pod koniec wydarzenia w foyer oraz innych pomieszczeniach uczestnicy misji będą mogli odbywać spotkania z potencjalnymi kanadyjskimi partnerami.

 

Koszty udziału uzależnione są od tego, jakie linie lotnicze wybiorą firmy w celu przelotu do Toronto, następnie z Toronto do Montrealu, a finalnie z Montrealu. Odwiedzenie dwóch miast wynika z faktu, iż wiele z kanadyjskich firm zainteresowanych współpracą z polskim sektorem kosmicznym, które zlokalizowane są w okolicach Toronto, nie będzie obecnych na Aero Mart. Przejazdy miejscowe, zarówno w Toronto, jak i Montrealu, zostaną zapewnione i sfinansowane przez polskie placówki dyplomatyczne. Ze względu na powyższe preferowane jest rozwiązanie, aby cała delegacja korzystała z zakwaterowania w jednej lokalizacji.

Data publikacji: 25.02.2019
Translate »