Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony, na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Bydgoszczy, przy ulicy Nakielskiej 53.

 

Organizatorem przetargu i prowadzącym przetarg jest Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej 53 (Organizator) – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 80451.

 

Przetarg odbędzie się w drodze publicznej licytacji w dniu 13 grudnia 2018 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Organizatora przetargu w Bydgoszczy przy ulicy Nakielskiej 53, I piętro, pokój nr 17.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: http://fod.com.pl/aktualnosci/47/przetarg-ustny-nieograniczony-nakielska-53.html

Data publikacji: 03.12.2018
Translate »