Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca swoich klientów, aby wygodnie i bezpiecznie otrzymywali świadczenia z ZUS na swój rachunek bankowy. W tym celu, przy wypełnianiu zaświadczeń płatnika składek Z-3, Z-3a i Z-3b składanych do ZUS dla osób ubiegających się o np. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy czy zasiłek macierzyński, należy wpisywać numer rachunku bankowego ubezpieczonego (pracowników, po ustaniu zatrudnienia i osób prowadzących działalność gospodarczą). W dokumentach składnych do ZUS o wypłatę świadczeń (np. Z-10) ZUS zachęca do podawania osobistego rachunku bankowego dzięki któremu w szybki i wygodny sposób świadczeniobiorca otrzyma świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Data publikacji: 27.04.2021
Translate »