Konferencja "Przyszłość kwalifikacji w sektorze Nowoczesnych Usług dla Biznesu"

Celem konferencji jest wypracowanie metod wdrażania kompetencji jutra niezbędnych w sektorze Nowoczesnych Usług dla Biznesu (NUB), a także odpowiedź na pytania jakie kompetencje będą potrzebne za 5-10 lat oraz jak je kształtować we współpracy z jednostkami edukacji formalnej. Poruszona zostanie również tematyka, w jaki sposób rozwiązania państwowe w kształtowaniu polityki uczenia się przez całe życie mogą wesprzeć te procesy i z jakich środków mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz jednostki edukacyjne, aby dokonać zmian w kształceniu zgodnie ze strategią Gospodarki 4.0.

Konferencja adresowana jest do:

  • przedstawicieli organów prowadzących szkoły,
  • przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za edukację w regionach (wydziały oświaty w urzędach marszałkowskich, urzędach miasta),
  • przedstawicieli oświaty i szkolnictwa wyższego (dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadpodstawowych, władze uczelni, opiekunowie kierunków),
  • przedstawicieli firm sektora NUB,
  • przedstawicieli instytucji rynku pracy,
  • przedstawicieli agencji rozwoju regionalnego, specjalnych stref ekonomicznych.

Częścią konferencji będą warsztaty online przeznaczone dla:

  1. sektora edukacji – formy współpracy z sektorem NUB w celu budowania kadr Gospodarki 4.0
  2. przedsiębiorców – fundusze na kompetencje dla sektora NUB
  3. interesariuszy sektora ZSK jako narzędzie budowania kompetencji w sektorze NUB.

Konferencja „Przyszłość kwalifikacji w sektorze Nowoczesnych Usług dla Biznesu” odbędzie się 25 października w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3-7, w sali im. Bydgoskiego Marca 1981, w formule hybrydowej. Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny.

Organizatorem konferencji jest Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe, a partnerami: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oddział w Toruniu. Wydarzenie objęte zostało patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE), Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w ramach cyklu 16 wydarzeń wojewódzkich.

Szczegółowe informacje (agenda) oraz formularz rejestracji dostępny jest na stronie Sektorowej Rady ds. Kompetencji.

Data publikacji: 14.10.2022
Translate »