24 kwietnia w bydgoskim ratuszu miała miejsce konferencja poświęcona VII edycji „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016”. Tematem specjalnym tegorocznej edycji raportu były inwestycje w mikro i małych firmach. Organizatorem konferencji był Bank Pekao SA. Patronatem honorowym wydarzenie objął Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego była partnerem konferencji.

W województwie kujawsko-pomorskim 51% mikro i małych firm zrealizowało projekty inwestycyjne w ciągu ostatnich 12 miesięcy. To wyższy wynik niż średnio w kraju, gdzie inwestycje prowadziło 49% firm. W najbliższych miesiącach zamierza inwestować 42% przedsiębiorców z Kujaw i Pomorza – to więcej niż w całym kraju, gdzie będzie inwestować 39% firm. Podobnie jak w ubiegłym roku, wiodący pod tym względem ma być podregion bydgosko-toruński (51%), a następnie grudziądzki (40%) i włocławski (31%). Nakłady inwestycyjne były w województwie wyższe niż średnio w kraju.

 

Przedsiębiorcy z kujawsko-pomorskiego realizują inwestycje, żeby poprawić efektywność (58%), dokonać wymiany środków trwałych (38%) oraz w odpowiedzi na popyt na produkty i usługi firmy na rynku (20%). W tegorocznym badaniu autorzy zapytali także o inwestycje w kapitał ludzki. Przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego podnoszą swoje kwalifikacje przede wszystkim poprzez samokształcenie oraz kursy i szkolenia. Właściciele firm chcą zwiększać swoje kwalifikacje – zwłaszcza w obszarze języków obcych (26%), specjalistycznej wiedzy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą (25%) oraz marketingu i reklamy (24%).

 

Odsetek innowacyjnych firm oraz nakłady na innowacje są w województwie kujawsko-pomorskim zbliżone do średniej krajowej. Innowacje produktowe w ostatnich 12 miesiącach wdrożyło 27% mikro i małych firm, przy czym odsetek ten rozłożył się równolegle po podregionach. Natomiast, innowacje procesowe w województwie wdrożyło 13% firm (średnio w kraju odsetek ten wyniósł 17%). Pod tym względem widać wyraźne różnice pomiędzy podregionami: w podregionach bydgosko- toruńskim i grudziądzkim odsetek ten wynosi odpowiednio 18% i 15%, a w podregionie włocławskim zaledwie 6%.

 

W całym kraju 2016 był dobrym rokiem dla eksporterów. Odsetek eksportujących firm w województwie wzrósł w ujęciu rocznym o 6 pp. i wyniósł 18%, dokładnie tyle samo co średnio w kraju. Najwyższy odsetek firm eksportuje w podregionie bydgosko-toruńskim (23%), a kolejno w podregionie włocławskim (15%) i grudziądzkim (11%). W przyszłym roku, podobnie jak średnio w kraju działalność eksportową zamierza prowadzić 19% firm.

 

Przedsiębiorcy byli również proszeni o skwantyfikowanie barier. Najważniejsze bariery rozwoju firm to wysokość podatków, konkurencja innych firm i koszty pracy.

 

Podczas konferencji Edyta Wiwatowska Prezes Zarządu BARR przedstawiła zebranym przedsiębiorcom z regionu prezentację na temat działań realizowanych przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego na rzecz firm z sektora MŚP.

 

W programie konferencji zaprezentowana została również analiza makroekonomiczna, a także wystąpili przedstawiciele Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportu przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu oraz Departamentu Funduszy Europejskich firmy Infosystems SA.

Więcej szczegółowych informacji nt. prezentowanego raportu można znaleźć pod linkami:

 

Raport dotyczący województwa kujawsko-pomorskiego:

 

http://media.pekao.com.pl/file/attachment/1103305/87/raport_2017_kujawsko_pomorskie.pdf

 

Prezentacja dotycząca województwa kujawsko-pomorskiego:

 

http://media.pekao.com.pl/file/attachment/1103302/74/prezentacja_2016_kujawsko_pomorskie.pdf

 

Ogólnopolski raport:

 

https://www.pekao.com.pl/binsource/f/00/Raport_2017_pol.pdf

Data publikacji: 24.04.2017
Translate »