Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy zaprasza przedsiębiorców oraz instytucje rynku pracy do udziału w projekcie „REAKTIV50+ – model zarządzania efektywnością pracowników”. Ideą projektu jest oddziaływanie na niekorzystne konsekwencje wynikające ze spadku aktywności zawodowej pracowników w zawodach, w których wraz z wiekiem maleje efektywność.

 

Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie systemu organizacji pracy umożliwiającego utrzymanie zatrudnienia przez osoby w wieku 50+ w postaci instrukcji oraz platformy informatycznej. Innowacyjny system organizacji pracy, dzięki narzędziu do diagnozy efektywności pracowników, umożliwi przedsiębiorcom lepsze zagospodarowanie potencjału pracowników, a także przyczyni się do wzrostu ich motywacji i poziomu satysfakcji z pracy. Dla osiągnięcia tych efektów niezbędne jest przeprowadzenie diagnozy pracowników, a następnie wdrożenie indywidualnych rekomendacji.

 

Efektem projektu będzie wdrożenie rozwiązania w 20 przedsiębiorstwach i objęcie diagnozą minimum 50 pracowników.

 

Projekt jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie ponadnarodowym z hiszpańską organizacją pozarządową Asociación para el Estudio y la Promoción del Bienestar Social (PROBENS).

 

Ze szczegółami projektu oraz formularzem zgłoszenia można zapoznać się TUTAJ

Data publikacji: 05.08.2019
Translate »