Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu „REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników” współfinansowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, Poddziałania 8.5.1. Wsparcie dostępu do usług rozwojowych.

 

Projekt polega na udzielaniu wsparcia finansowego przedsiębiorcom z regionu na zakup usług pozwalających na ich rozwój, w tym w szczególności:

 

 • Usług szkoleniowych,
 • Usług szkoleniowych o charakterze zawodowym,
 • Egzaminów,
 • Studiów podyplomowych,
 • E-learning,
 • Usług doradczych,
 • Mentoringu.

 

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wybór usług z Bazy Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl), utworzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Szczegółowe informacje dla przedsiębiorców chcących skorzystać z dofinansowania na ten cel znajdują się tutaj.

 

Dostawcy, którzy zdecydują się na wpisanie na listę firm szkoleniowych dostępnych w Bazie i przejdą pozytywnie proces weryfikacji uzyskując wpis, będą mogli  świadczyć tego typu usługi przedsiębiorcom, którzy podpiszą umowę na udzielenie wsparcia w ramach projektu Regionalny Fundusz Szkoleniowy.

 

Korzyści wynikające z rejestracji:

 

 • Większa konkurencyjność – możliwość dotarcia z ofertą do większej niż do tej pory liczby potencjalnych klientów,
 • Szansa na sukces finansowy – możliwość realizacji usług rozwojowych dofinansowanych z EFS,
 • Bezpłatna reklama o zasięgu ogólnopolskim
 • Wiedza – dostęp do opinii klientów na temat usług własnych i konkurencji,
 • Ograniczenie formalności związanych z dofinansowaniem usług,
 • Komfort działania – przeniesienie odpowiedzialności za proces aplikowania na przedsiębiorców.

Zarejestrowani dostawcy usług mogą mieć pewność, że ich oferta zostanie dostrzeżona przez potencjalnych klientów, gdyż Rejestracja w Bazie i prezentowanie tam własnej oferty będzie w przypadku usług dofinansowanych jedynym kanałem dotarcia z informacją do potencjalnych klientów!

 

Dokonanie wpisu w Bazie Usług Rozwojowych jest bezpłatne. Zachęcamy zatem do rejestracji swoich podmiotów w Bazie.

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., wychodząc Państwu naprzeciw, celem ułatwienia procesu rejestracji w Bazie, zaprosiła Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z Mobilnym Punktem Rejestracji do naszego województwa.  W Punkcie tym będzie można wypełnić formularz rejestracyjny przy wsparciu merytorycznym konsultantów, którzy również dokonają na miejscu weryfikacji danych. Efektem będzie zatwierdzenie Państwa firmy w Bazie Usług Rozwojowych.

 

Mobilny Punkt Rejestracji będzie dla Państwa zorganizowany w lipcu br., w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu (data do ustalenia z PARP po zebraniu grupy chętnych do rejestracji).

 

Zgłoszenia proszę przysyłać najpóźniej do 30 czerwca br. na adres mailowy anna.zaostrowcew@tarr.org.pl .

Data publikacji: 28.06.2017
Translate »