Szanowni Państwo,

 

Przedstawiamy Państwu końcowy rezultat projektu „Young and Innovative: how to help young entrepreneurs be more innovative – a peer learning project”, który od maja tego roku realizowaliśmy w ramach programu Horyzont 2020, wspólnie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego, Parkiem Technologicznym w Ljubljanie (Słowenia) oraz Central Transdanubian Regional Innovation Agency z Węgier.

Rezultatem tym jest dokument o nazwie Design Options Paper (DOP), skupiający się na zagadnieniu wspierania innowacyjności wśród przedsiębiorców poniżej 30 roku życia. Opracowanie, poza analizą aktualnego stanu w tym obszarze, zawiera również rekomendacje, których wdrożenie może naszym zdaniem wpłynąć pozytywnie na system wsparcia innowacyjności we wspomnianej grupie docelowej.

 

Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem, mając nadzieję, że jego treść okaże się dla Państwa użyteczna.

 

DESIGN OPTIONS PAPER – POBIERZ

Data publikacji: 25.11.2016
Translate »