O idei Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego

 

27 września 2017 r. decyzją Rady Miasta Bydgoszczy rok 2018 ogłoszono Rokiem Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego. To szansa dla Bydgoszczy i jej wizerunku nie tylko wśród mieszkańców i turystów, ale także inwestorów, którzy w naszym mieście mogą znaleźć interesujący ośrodek wspierający rozwój ich przedsiębiorstw. Historyczny kontekst przemysłu pozostaje dla Bydgoszczy niezwykle istotny, ponieważ wiele z dotychczas istniejących przedsiębiorstw wyrosło z formalnie nieistniejących już firm – zmieniły się nazwy, pojawili się nowi właściciele, zmodyfikowano gałęzie produkcji czy wręcz całe linie produkcyjne w wyniku rozwoju technologii, ale pamięć o początkach tego procesu jest nadal żywa.

 

Temat ochrony dziedzictwa przemysłowego poruszany jest od niedawna, lecz okazał się on niezwykle istotny dla wielu miast, w tym dla Bydgoszczy. Wiele miejsc przez długie lata zmagało się ze stygmatem regionu przemysłowego czy robotniczego, który to stereotypowo stawiany był w opozycji do kultury, zabytków i turystyki. Jednakże postępujący proces rozwoju cywilizacji spowodował, że techniki produkcji zaczęły bardzo szybko ulegać modyfikacjom, a największa transformacja nastąpiła na początku lat 90-tych. Wtedy też wiele zakładów przemysłowych o ogromnym znaczeniu zaczęło znikać z map miast. Dziś znaczenie tych miejsc ma wielką wartość historyczną i społeczną.

 

Coraz więcej badaczy pochyla się nad historią procesów wytwórczych i architekturą przemysłową, a trend turystyki industrialnej nieustająco się rozwija. Właśnie dlatego w Bydgoszczy utworzono Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O, by promować dziedzictwo industrialne i zachować je dla przyszłych pokoleń.

Główne założenia inicjatywy Roku BDP

 

  1. Waloryzacja i promocja dziedzictwa przemysłowego – konieczność ochrony dziedzictwa przemysłowego zaczyna być coraz częściej przywoływanym postulatem w propagowaniu kultury, bo współcześnie technologie starzeją się szybciej niż kiedykolwiek w historii. Przejawem tych działań jest m.in. powstanie Szlaku TeH2O, którego rolą jest przypominanie o tym, że przemysł powstał dzięki ludziom i w służbie człowiekowi.
  2. Rozwój i promocja Szlaku TeH2O – konsekwencją waloryzacji powinno być zatem wyszukanie zaplecza dla dalszego rozwoju Szlaku TeH2O oraz przyjęcie w jego struktury nowych obiektów. Tylko dzięki wnikliwej analizie, co z zasobów bydgoskiego przemysłu powinno podlegać natychmiastowej ochronie i promocji można stworzyć np. bazę potencjalnych nowych obiektów lub partnerów Szlaku. Przynależność do Szlaku TeH2O ma charakter wysoce elitarny, co powoduje, że to zainteresowanym podmiotom zależy na tym, by do Szlaku TeH2O dołączyć.
  3. Tożsamość i identyfikacja bydgoszczan z dziedzictwem przemysłowym – w Bydgoszczy ma to wymiar szczególny – powstanie Szlaku TeH2O i promocja turystyki industrialnej pozwala zamienić „stygmat” naszego miasta jako robotniczego (w domyśle nieatrakcyjnego) na poczucie, że dziedzictwo przemysłowe jest bliskie i stanowi powód do dumy.
  4. Integracja środowisk kulturalnych i biznesowych – rozwój przemysłu to także wzrost zamożności i zadowolenia mieszkańców, dlatego warto przywołać tu m.in. bydgoskie elity ekonomiczne, które po wojnie nie tylko przejęły stery w poniemieckich przedsiębiorstwach, ale również doprowadziły do ich sukcesu i przyczyniły się do skoku gospodarczego. To wielokrotnie bywało inspiracją także dla artystów – m.in. Jerzy Sulima-Kamiński jest swoistym „świadkiem” rozwoju przemysłu w Bydgoszczy (czego dowodem jest powieść „Most Królowej Jadwigi”). Współcześnie taka współpraca to szansa na realizację unikalnych projektów.

Dodatkowe informacje

 

Rok Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego na Facebooku: www.facebook.com/RokBDP

 

Inicjatywy przedsiębiorców

 

Zapraszamy przedsiębiorców do podjęcia własnych inicjatyw lub współpracy w ramach Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt z następującymi osobami:

 

  • Kinga Puchowska (Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy – Szlak TeH2O, e-mail: puchowska@muzeum.bydgoszcz.pl, tel.: 52 585 99 09) – koordynator Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego;
  • Natalia Szczerbińska (e-mail: szczerbinska@muzeum.bydgoszcz.pl, tel. 52 585 99 12) – osoba do kontaktu w sprawie działań prowadzonych online, w tym w mediach społecznościowych;
  • Joanna Wójtowicz (e-mail: wojtowicz@barr.pl, tel. 885-550-256) – osoba do kontaktu w sprawie Roku BDP dla przedsiębiorców i partnerów w BARR.
Data publikacji: 12.12.2018
Translate »