Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Założeń Umowy Partnerstwa 2021-2027, dokumentu określającego strategię wykorzystania Funduszy Europejskich w przyszłej perspektywie. Konsultacje mają na celu zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia z Funduszy Europejskich w przyszłej perspektywie, ujętych w Założeniach Umowy Partnerstwa.

 

Etap konsultacji społecznych dokumentu potrwa do 20 sierpnia 2019 r.

 

Czym jest Umowa Partnerstwa?

Umowa Partnerstwa jest kluczowym dokumentem strategicznym na poziomie krajowym wykorzystania Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Przygotowanie Umowy Partnerstwa poprzedza sformułowanie i przyjęcie przez rząd założeń do tego dokumentu. Założenia Umowy Partnerstwa stanowią podstawę do dalszych prac nad zapisami umowy, a także przygotowania programów operacyjnych. Po przyjęciu Umowy Partnerstwa przez Radę Ministrów będzie ona negocjowana z Komisją Europejską.

 

Więcej informacji można przeczytać TUTAJ 

 

Formularz Konsultacji Społecznych 

 

Założenia do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

Data publikacji: 02.08.2019
Translate »