Od 30 kwietnia do 30 maja br. będzie trwał nabór w dwóch konkursach z poddziałania 1.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa, dotyczącego wsparcia procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich.

 

Pierwszy konkurs poświęcony jest projektom obejmującym prowadzenie prac B+R wraz ze stworzeniem lub rozwojem zaplecza B+R. Drugi, dotyczy samych badań. Dodatkowo w obu naborach będzie można pozyskać dofinansowanie na uzyskanie ochrony własności intelektualnej. Prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach projektu muszą dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej. Badania zlecone mogą stanowić maksymalnie do 50% wartości kosztów kwalifikowanych przypadających na całość prac B+R. Wartość wydatków kwalifikowalnych zgłaszanych projektów powinna wynosić od 200 tys. do 3 milionów złotych, z czego na wydatki infrastrukturalne w pierwszym konkursie można będzie przeznaczyć maksymalnie 1.000.000 złotych.

 

W obu konkursach startować mogą zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa odpryskowe, jak i konsorcja takich przedsiębiorstw i „tradycyjnych” podmiotów gospodarczych.

 

Szczegółowe informacje o konkursach znajdą Państwo TUTAJ (konkurs z infrastrukturą) oraz TUTAJ (konkurs na same badania).

Data publikacji: 19.04.2018
Translate »