„Biznesowa” środa (17 października) w Bydgoszczy była okazją do wielu podsumowań w temacie gospodarczego rozwoju naszego miasta, a także do sformułowania ważnych wniosków na przyszłość. Tego dnia odbyła się konferencja „Emerging Cities. Future 2to5”, którą poprzedziło poranne spotkanie ekspertów w ramach Flying Chapter ABSL, zaś intensywny dzień zwieńczyła Gala Inwestora, zorganizowana przy okazji jubileuszu 5-lecia działalności Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

 

ABSL Flying Chapter Meeting

 

Z prawie 10 tysiącami pracowników w sektorze, Bydgoszcz jest wiodącą, wschodzącą lokalizacją na mapie usług biznesowych w Polsce, czego przykładem może być niedawny raport ABSL (Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych) na temat miasta. Rosnąca liczba miejsc pracy w sektorze BPO/SSC (28% od I kwartału 2016 r.) jest wspierana przez udaną współpracę inwestorów z komercyjnymi usługodawcami, władzami lokalnymi, uczelniami i instytucjami otoczenia biznesu. W związku z tym ABSL, Miasto Bydgoszcz i BARR zorganizowały w naszym mieście spotkanie Flying Chapter ABSL, podczas którego wraz z przedstawicielami sektora i strategicznymi partnerami ABSL: EY, JLL i Randstad, omawiane były tematy istotne dla przyszłości tego rynku w Bydgoszczy i w Polsce.

Konferencja „Emerging Cities. Future 2to5”

 

Bydgoszcz należy do grona tzw. „emerging cities”. Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju miasta, wsparcie inwestorów zapewniane przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego i władze lokalne, korzystne położenie na przecięciu ważnych dróg krajowych i kolejowych, łączących Warszawę, Poznań i Trójmiasto oraz międzynarodowy port lotniczy, dostępność terenów pod inwestycje, szybko rozwijający się rynek biurowy i wysoka jakość kapitału ludzkiego to główne atuty miasta. Dlatego to właśnie w naszym mieście odbyła się tegoroczna edycja konferencji z cyklu „Emerging Cities”, której towarzyszył temat „Future 2to5”, skłaniający do podjęcia dyskusji na temat zmian i wyzwań szeroko rozumianego rynku nieruchomości w perspektywie najbliższych 2 do 5 lat.

 

W trakcie wydarzenia rozmawiano o konkretnych kierunkach rozwoju, istniejących możliwościach technologicznych i zmianach czekających każde przedsiębiorstwo w drodze ku przyszłości. Podczas paneli dyskusyjnych zwrócono uwagę przede wszystkim na nowoczesne rozwiązania oraz sprawdzone praktyki optymalizacji działań w firmach. Z kolei przedstawiciel BARR zaprezentował uczestnikom ofertę inwestycyjną Bydgoszczy.

Gala Inwestora. Jubileusz 5-lecia BARR

 

Wieczorna Gala Inwestora była okazją do pokazania rozwoju gospodarczego Bydgoszczy, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 5 lat, a także do podziękowania przedsiębiorcom operującym i  inwestującym w Bydgoszczy, gdyż to właśnie ich działalność przekłada się na pozytywne dla miasta wskaźniki gospodarcze, jak niska stopa bezrobocia czy nowe miejsca pracy.

 

Podczas wydarzenia eksperci omówili rozwój gospodarczy Bydgoszczy na przykładzie wybranych branż i sektorów, wpływających w największym stopniu na lokalny rynek w ostatnich latach. W pierwszej kolejności silny sektor produkcyjny w Bydgoszczy podsumował Michał Kornacki – kierownik Działu Obsługi Inwestora w BARR. Na omówieniu sukcesów branży narzędziowo-przetwórczej oraz działań Bydgoskiego Klastra Przemysłowego skupiła się w swojej prezentacji Katarzyna Meger – Prezes BKP. Z kolei rynkowi magazynowo-logistycznemu, przybierającemu coraz bardziej na znaczeniu w Bydgoszczy, poświęciła uwagę Danuta Dzierżak – Associate Director w AxiImmo. Najszybciej rozwijający się sektor nowoczesnych usług dla biznesu, w którym Bydgoszcz wciąż sukcesywnie umacnia swoją pozycję w kraju, podsumował Paweł Panczyj – Chief Development Officer w ABSL. Nie zabrakło też kilku słów na temat rozwoju rynku powierzchni handlowych w Bydgoszczy, które przekazała Agnieszka Winkler z Colliers International.

Podczas Gali Inwestora podsumowaliśmy również 5-lat działalności Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która od 2013 r. działa z ramienia Miasta na rzecz kompleksowej obsługi procesów inwestycyjnych w Bydgoszczy. Działania spółki przyniosły jak dotąd konkretne efekty, które znacząco wpłynęły na pozytywny wizerunek gospodarczy miasta.

 

Agencja obsługuje średnio 160 projektów inwestycyjnych rocznie, z których część lokuje się w Bydgoszczy. W ramach projektów zrealizowanych od momentu powstania BARR, inwestorzy stworzyli już ponad 4300 miejsc pracy w branżach usługowej, produkcyjnej i magazynowej oraz ok. 2500 w handlu. Spółka specjalizuje się w obsłudze inwestycyjnej firm z dynamicznie rozwijającego się w Polsce sektora nowoczesnych usług dla biznesu, który obecnie zatrudnia w mieście już ponad 10 000 osób, co stawia Bydgoszcz i region w czołówce branżowych raportów. W ciągu kilku lat istnienia Agencji współpracujący z nią inwestorzy oddali do użytku ponad 220 000 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej oraz blisko 100 000 m2 przestrzeni handlowej. Niemal o 35 000 m2 zwiększyła się także przestrzeń biurowa. W mieście powstają też kolejne hale produkcyjne, dzięki czemu ponad 50% osób pracujących w Bydgoszczy znajduje zatrudnienie w przemyśle. BARR aktywnie działa również na polu promocji gospodarczej Bydgoszczy i regionu, promując jak dotąd potencjał miasta i jego ofertę inwestycyjną już na blisko 120 krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych. Ponadto Agencja nieustannie wspiera przedsiębiorców z regionu w obszarze szeroko pojętej edukacji biznesowej oraz oferując MŚP różnorodne instrumenty wsparcia.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Partnerom oraz Uczestnikom środowych wydarzeń!

Data publikacji: 22.10.2018
Translate »