Od 5 września 2017 do 28 lutego 2018 r. będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach kolejnego konkursu z poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczy 750 mln złotych ze środków unijnych na wsparcie projektów mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

 

W ramach projektu będzie można uzyskać dofinansowanie na wydatki inwestycyjne, usługi doradcze oraz eksperymentalne prace rozwojowe. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw musi wynieść 5 milionów, a dla średnich – 10 milionów złotych. Maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu to 20 milionów złotych.

 

Regulamin konkursu i inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo TUTAJ.

Data publikacji: 17.08.2017
Translate »