Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs w ramach poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Bony na innowacje dla MŚP. W trwającym od 6 czerwca 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. naborze, przedsiębiorcy będą mogli pozyskać do 70% (w przypadku średnich firm), lub nawet do 80% (w przypadku mikro i małych podmiotów) kosztów kwalifikowalnych, których wartość musi mieścić się pomiędzy 60 a 400 tysięcy złotych.

 

Dofinansowane zostaną projekty obejmujące zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Wykonawcą takiej usługi może być wyłącznie jednostka naukowa z przyznaną kategorię naukową A+, A albo B.

Data publikacji: 12.05.2016
Translate »