Myślisz o założeniu własnej firmy lecz boisz się, czy utrzymasz się na rynku? Zastanawiasz się, czy masz w sobie żyłkę przedsiębiorcy? Zapraszamy do wzięcia udziału w programie „Akcja Akceleracja!” Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, którego celem jest wyposażenie przyszłych przedsiębiorców w proprzedsiębiorcze kompetencje. Partnerami programu są: Porozumienie Bydgoskich Biur Karier i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy.

Program to praktyczna ścieżka wsparcia dla potencjalnych przedsiębiorców.
Składają się na nią poszczególne instrumenty wsparcia:

Regulamin uczestnictwa w programie „Akcja Akceleracja!” znajduje się na stronie
http://www.msp.bydgoszcz.pl/akcja-akceleracja/

Partnerami programu „Akcja Akceleracja!” są:

Data publikacji: 07.03.2019
Translate »