Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji, we współpracy z partnerami: „Pracodawcami Pomorza i Kujaw” Związkiem Pracodawców, Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddziałem w Bydgoszczy, ogłosiła w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” konkurs na granty dla przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego na wsparcie zakupu usług badawczych od jednostek naukowych.

Wnioski mogą składać przedsiębiorcy z sektora MŚP , prowadzący działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego. Planowane jest udzielenie wsparcia dla minimum 300 projektów.

 

Pula środków przeznaczona na udzielanie wsparcia wynosi 16 mln zł. Jednocześnie maksymalna wartość pojedynczego grantu wynosi 80 tys. zł.

 

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 4 do 25 września 2017 r.

 

Projekt ma na celu wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez wsparcie powiazań nauki i biznesu, jak również podniesienie potencjału badań jednostek naukowych i przedsiębiorstw dla rozwoju technologii. Projekt ma przyczynić się do wzrostu poziomu współpracy sektora przedsiębiorstw z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi i wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych do komercjalizacji.

 

Szczegóły pod linkiem.

 

Fundusz Badań i Wdrożeń realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 07.08.2017
Translate »