Od 31 marca rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w kilku konkursach z Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa. Trzy nich dotyczą wsparcia inwestycji dotyczących tworzenia i rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. Konkursy mają podobny zakres tematyczny, ale podzielono je ze względu na typ wnioskodawców. Jeden dotyczy MŚP posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R, drugi MŚP, które takiego doświadczenia nie posiadają, natomiast trzeci przeznaczony jest dla partnerstw przedsiębiorstw, które mogą obejmować również jednostki naukowe. Więcej o tych konkursach pisaliśmy TUTAJ.

Kolejny otwarty konkurs w ramach naszego RPO dotyczy umiędzynarodowienia działalności MŚP i przeznaczony jest dla sieci przedsiębiorstw, w tym dla klastrów. Pisaliśmy o nim TUTAJ.

 

Ponadto, w tym samym dniu ruszył również nabór w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Konkurs przeznaczony jest dla dużych przedsiębiorstw, które planują zwiększyć swoją efektywność energetyczną. O tym konkursie informowaliśmy szerzej TUTAJ.

Data publikacji: 03.04.2017
Translate »