Na początku sierpnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa kolejne nabory w ramach „Sektorowych programów B+R – działania” 1.2 PO Inteligentny Rozwój. Oba konkursy skierowane są wyłącznie do przedsiębiorców (zarówno z sektora MŚP, jak i dużych podmiotów), który mogą ubiegać się o dofinansowanie prac B+R (badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych).

 

Pierwszy z nich skupiony jest na branży elektroenergetycznej. Nabór wniosków będzie prowadzony od 2 października do 1 grudnia br. Wartość kosztów kwalifikowalnych składanych projektów musi zamykać się w przedziale od 2 do 40 mln złotych.

 

Drugi konkurs dotyczy podmiotów z sektora stalowego. Ogólne założenia tego naboru nie różnią się znacząco od wspomnianego powyżej, z tymże wnioski będzie można tym razem składać od 9 października do 8 grudnia, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych została określona na 30 mln złotych.

 

Obszar planowanych do realizacji prac badawczych w każdym z konkursów musi być zgodny z zakresem tematycznym określonym przez NCBR. Szczegółowe informacje na ten temat, a także cała dokumentacja konkursowa, dostępne są TUTAJ (dla sektora elektroenergetycznego) oraz TUTAJ (dla branży stalowej).

Data publikacji: 16.08.2017
Translate »