„Młodzi na rynku pracy” odbyło się 4 grudnia 2017 r., w godz. 10.00 – 14.00, w sali konferencyjno- szkoleniowej Centrum Demonstracyjnego OZE przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy ul. Słoneczna 19. Organizatorem wydarzenia był Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli.

Seminarium skierowane było do doradców zawodowych z bydgoskich szkół. Realizowane jest w ramach wsparcia przewidzianego projektem „Akcja-kwalifikacja” współfinansowanego przez Unię Europejską. Wśród gości pojawią się także, zarówno w roli prelegentów, jak i odbiorców, przedstawiciele instytucji wspierających realizację doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach.

 

Założeniem projektowanego seminarium było zapoznanie uczestników z tematyką dotyczącą podejścia młodych ludzi do pracy, ich motywacji, trudności w zarządzaniu zespołami międzypokoleniowymi, oczekiwań pracodawców w stosunku do zatrudnianych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, perspektyw zatrudnienia w różnych branżach, oferty lokalnego rynku pracy, inwestycji, które mogą w przyszłości generować dodatkowe miejsca pracy, sposobów eliminowania niedopasowania kompetencyjnego młodych ludzi.

 

Podczas seminarium Prezes Zarządu Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Edyta Wiwatowska przedstawiła prezentację „Kierunki rozwoju gospodarczego Bydgoszczy. Perspektywa nowych miejsc pracy.”

Data publikacji: 04.12.2017
Translate »